urbanismo

arquitecto redactor / colaborador nos seguintes documentos urbanísticos:

_ plan xeral de ordenación municipal de Moraña

_ plan xeral de ordenación municipal de Cotobade

_ plan xeral de ordenación municipal de Portas

_ proxecto de reparcelación en Monterroso

_ proxecto de reparcelación en Ribela (Sarria))

_ plan especial de protección de O Castro (O Barco de Valdeorras)