TARIFAS POR CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERXÉTICA DE EDIFICIOS. 

IVE e taxas de rexistro non incluídos.

 - Vivenda individual (piso)

_ superficie ata   60 m2          90€

_ entre             61 - 80 m2     100€

_ entre             81 - 110 m2     120€

_ entre            111 - 150 m2     140€

 

- Vivenda unifamiliar / acaroada / dúplex

_ superficie ata       110 m2    140€

_ entre             111 - 150 m2    170€

_ entre           151 - 200 m2   200€

_ superficie   +200 m2       1€ / m2

 

- Terciario (local comercial / oficina)

_ solicitar presuposto sen compromiso 

 

*Superficies habitables útiles