plan xeral de ordenación municipal de Moraña

traballo de campo

traballo de campo

plano de información

plano de información

plano de clasificación

plano de clasificación

plano de ordenación

plano de ordenación

catálogo de elementos suxeitos a protección

catálogo de elementos suxeitos a protección