plan xeral de ordenación municipal de Cotobade

delimitación do nucleo rural

delimitación do nucleo rural

fotografía aérea do PNOA

fotografía aérea do PNOA

modelo de asentamento da poboación

modelo de asentamento da poboación

catálogo de elementos suxeitos a protección

catálogo de elementos suxeitos a protección