en proceso

_ rehabilitación de vivenda en Cedeira

traballos de medición e representación do estado actual

_ estudo de reforma de vivenda en Cedeira

traballos de representación do estado actual

certificado de eficiencia enerxética

_ legalización de vivenda unifamiliar fóra de ordenación no Concello de O Pino

_ proxecto de actividade de un local destinado a oficina en Santiago de Compostela