arquitectura

arquitecto redactor / colaborador nos seguintes proxectos:

_ edificio para 12 vivendas e 2 sotos en Arteixo

_ edificio para 11 vivendas en Arteixo

_ edificio para 6 vivendas en Boiro

_ edifcio para 11 vivendas en Malpica

_ vivenda unifamiliar illada en Cambre

_ biblioteca universiaria da Universidade da Coruña _ pfc

_ estudo para reforma de apartamento en Cedeira